Kontrola kvality

Oddělení kontroly kvality je zodpovědné za zajišťování kvality výrobního procesu a finálního produktu.

Plně spolupracuje se všemi články, které vytvářejí finální produkt (výroba, balení, skladování atd.)

  • Proces kontroly kvality probíhá ve třech fázích: kontrola materiálu před použitím, kontrola polotovaru, kontrola finálního produktu.
  • Proces kontroly kvality probíhá ve třech fázích: kontrola materiálu před použitím, kontrola polotovaru, kontrola finálního produktu.
  • Interní fyzikálně-chemická kontrola surovin i finálního produktu, kontrola konzervantů, certifikace PSPM, zátěžový test atd.
  • Certifikované dermatologické kontrolní postupy prováděné v laboratořích DERMSCAN, které se nacházejí v Paříži.